Home » Archives for กรกฎาคม 2021

กรกฎาคม 2021

แนะนำ 5 App สแกนเอกสารบนมือถือ ใช้งานง่าย ชัดทุกตัวอักษร

เมื่อสมาร์ทโฟนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีสมาร์ทโฟนเปิดตัวกันในทุก ๆ ปี พร้อมกับนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดการใช้งานของผู้ใช้งาน นอกเหนือจากการพั… Read More »แนะนำ 5 App สแกนเอกสารบนมือถือ ใช้งานง่าย ชัดทุกตัวอักษร

การเลือกซื้อ และบำรุงรักษาเครื่องสแกนเนอร์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เครื่องสแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของการส่องแสงไปยังข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพที่ต้องการทำสำเนาภาพ จากนั้นข้อมูลที่ถูกอ่านจะถูกแปลงเป็นสัญญ… Read More »การเลือกซื้อ และบำรุงรักษาเครื่องสแกนเนอร์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

วิธีที่จะทำให้องค์กรของคุณได้ประโยชน์จากเครื่องสแกนเนอร์มากที่สุด

การเลือกซื้อเครื่องสแกนเนอร์เดสก์ท็อป (Desktop Scanner) สำหรับใช้งานภายในองค์กรของคุณนั้น นับเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อ… Read More »วิธีที่จะทำให้องค์กรของคุณได้ประโยชน์จากเครื่องสแกนเนอร์มากที่สุด

เทคนิคการสร้างออฟฟิศไร้กระดาษ

เทรนด์ออฟฟิศไร้กระดาษในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับหลาย ๆ ธุรกิจ ออฟฟิศไร้กระดาษหรือที่เรียกกันว่า Paperless ถูกนำมาใช้บรรยายวิวัฒนาการของคม… Read More »เทคนิคการสร้างออฟฟิศไร้กระดาษ

เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล

ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่เริ่มปฏิบัติตามแนวคิดการใช้กระดาษให้น้อยที่สุด หรือที่เรียกว่า Paperless Solution เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อเป็… Read More »เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีการสแกนเอกสาร

ในช่วงที่โลกกำลังก้าวล้ำไปไกล เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกมากมาย แน่นอนว่าการทำเอกสารจะต้องมีการพัฒนาการจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษออกมาในรู… Read More »เทคโนโลยีการสแกนเอกสาร

ทำไมต้องสแกนเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมันดีอย่างไร?

สแกนเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเข้าสู่ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับว่าเป็น EDM -การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ – เท… Read More »ทำไมต้องสแกนเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมันดีอย่างไร?