Home » บทความ » การเลือกซื้อ และบำรุงรักษาเครื่องสแกนเนอร์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การเลือกซื้อ และบำรุงรักษาเครื่องสแกนเนอร์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เครื่องสแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของการส่องแสงไปยังข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพที่ต้องการทำสำเนาภาพ จากนั้นข้อมูลที่ถูกอ่านจะถูกแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า และเก็บไฟล์เป็นไฟล์ภาพ

สนใจบริการสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล โทร.02-551-2097 กด 601

ประเภทของเครื่องสแกนเนอร์

เครื่องสแกนเนอร์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

 1. เครื่องสแกนเนอร์แบบมือถือ (Handheld Scanner) เป็นเครื่องสแกนเนอร์ที่มีขนาดเล็ก คือสามารถถือและพกพาติดตัวได้สะดวก การใช้เครื่องสแกนเนอร์ประเภทนี้ ผู้ใช้ต้องถือตัวสแกนเนอร์เลื่อนผ่านบนภาพ หรือเอกสารต้นฉบับที่ต้องการ
 2. เครื่องสแกนเนอร์แบบสอดกระดาษ (Sheetfed Scanner) เป็นเครื่องสแกนเนอร์ที่ผู้ใช้ต้องสอดภาพ หรือเอกสารเข้าไปยังช่องสำหรับอ่านข้อมูล เครื่องสแกนเนอร์ชนิดนี้จะเหมาะสำหรับการอ่านเอกสารที่เป็นแผ่น ๆ แต่ไม่สามารถอ่านเอกสารที่เย็บเป็นเล่มได้
 3. เครื่องสแกนเนอร์แบบแท่น (Flatbed Scanner) เป็นเครื่องสแกนเนอร์ที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยการวางภาพ หรือเอกสารที่เป็นกระดาษที่ต้องการไปบนเครื่องสแกนเนอร์ ทำให้ใช้งานได้ง่าย เอกสารที่เย็บเป็นเล่มก็สามารถสแกนได้

การเลือกซื้อเครื่องสแกนเนอร์

การเลือกซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จะพิจารณาคุณสมบัติหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาจากความคมชัด หรือ Resolution คือ ความละเอียดในการสแกนภาพ จะมีการระบุค่าความคมชัดของเครื่องสแกนเนอร์เอาไว้ จำเป็นต้องดูค่า dpi และเวลาดูจะต้องพิจารณา ตัวเลขตัวหน้าเป็นหลัก เช่น 300 คูณ 1200 ค่า dpi ให้ดูตัวเลข 300 เพราะหมายถึงจำนวนของเซนเซอรื หรือตัวตรวจจับสัญญาณภาพ ที่อยู่บนหัวสแกน ยิ่งมีตัวเซนเซอร์มากเท่าใดก็ยิ่งหมายถึงความละเอียดของภาพจะสูงตามไปด้วย
 2. พิจารณาจากจำนวนสีของเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน Bit สี จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน หากเป็นการสแกนภาพปกติ เพื่อเก็บเอกสารหรือใส่ลงไปในเว็บไซต์ ก็อาจจะใช้แค่ 24 Bit แต่ถ้าหากใช้สแกนสไลด์ ฟิล์ม ที่ต้องการค่าความคมชัด และการกระจายแสงสีที่มากขึ้น ควรซื้อรุ่นที่มีค่า 30 Bit ขึ้นไป
 3. พิจารณาจากค่าความเร็วในการทำงาน มาจากปัจจัย 2 ส่วน คือ ความเร็วในการเชื่อมต่อ และความเร็วในการอ่านข้อมูล สำหรับความเร็วในการเชื่อมต่อ จะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ระบบต่อเชื่อมว่าเป็นแบบใด ซึ่งในปัจจุบันมีตัวเชื่อมต่อหรือพอร์ต 3 ระบบ คือ
 • พอร์ตแบบ Parallel ส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องสแกนเนอร์ที่มีราคาถูก เพราะมีต้นทุนการผลิตต่ำ การใช้งานปานกลาง และส่งข้อมูลได้ช้า
 • พอร์ตแบบ USB ซึ่งเป้นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า และกำลังนำมาทดแทนพอร์ตแบบ Parallel เหตุผลมาจากความเร็ว และความสะดวกในการติดตั้ง ทำให้ USB กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเครื่องสแกนเนอร์ไปแล้ว
 • พอร์ตแบบ SCSI พอร์ตสำหรับสแกนเนอร์มืออาชีพ เพราะความสามารถที่ให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลแบบรวดเร็ว ดหมาะสำหรับการส่งผ่านข้อมูลจำนวนมาก ๆ สำหรับการสแกนภาพกราฟิกคุณภาพสูง หรือสแกนภาพจำนวนมาก ๆ แต่การใช้งานจะต้องมีการ์ดควบคุมแบบ SCSI ติดตั้งรวมอยู่ด้วย

 1. พิจารณาโปรแกรมเสริม โดยเฉพาะโปรแกรม OCR ที่ช่วยในการสแกนข้อความ เพื่อไปจัดเก็บเป็นไฟล์เอกสารที่สามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะหากต้องการตกแต่งภาพ ต้องดูว่ามีการแถมโปรแกรมตกแต่งภาพมาให้ด้วยหรือไม่
 2. พิจารณาคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ อย่างความง่ายในการใช้งานด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียว เช่น ปุ่มสแกนเอกสาร สแกนส่งแฟกซ์ และสแกนส่งอีเมล เมื่อกดปุ่มเครื่องสแกนเครื่องจะทำงาน และเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ

หรืออย่างระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ เป็นอีกคุณสมบัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน และคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ความสามารถในการสแกนฟิล์ม เป็นฟิล์มแบบใด ฟิล์มสไลด์ หรือฟิล์มเนกาทีฟ เนื่องจากความคมชัดของภาพที่ได้ออกมาจากการสแกนฟิล์มสไลด์นั้น จะดีกว่าจากรูปภาพปกติ

การเลือกเครื่องสแกนเนอร์ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

การเลือกซื้อเครื่องสแกนเนอร์นั้น ควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายแพง หรือได้เครื่องสแกนเนอร์ที่ไม่เหมาะสมกับงานที่จะทำ ซึ่งผู้ผลิตเครื่องสแกนเนอร์ในแต่ละยี่ห้อ จะผลิตเครื่องสแกนเนอร์หลายรุ่นออกมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

 1. ผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป ลูกค้ากลุ่มนี้มักไม่ต้องการเครื่องราคาแพง ซึ่งปัจจุบันราคาสแกนเนอร์ลดลงมาเหลือไม่กี่พันบาท มีข้อแนะนำว่าควรจะเลือกซื้อเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความละเอียด 600 คูณ 60 dpi และควรเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB เพราะจะมีข้อดีในเรื่องของความเร็วและการติดตั้
 2. ผู้ใช้งานตามสำนักงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของการใช้งานมากกว่าในเรื่องของราคา การเลือกใช้งานควรจะเลือกซื้อเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1200 dpi ขึ้นไป และมีความละเอียดของจำนวนสี หรือ Color Dept ตั้งแต่ 42 Bit ความเร็วในการสแกนภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น จึงควรเลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็นระบบ USB Port หรือ SCSI Port
 3. ผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ หรือ Hight end scanner ผู้ใช้กลุ่มนี้จะใช้งานประเภทกราฟิกคุณภาพสูงสุด จึงต้องการคุณสมบัติ การทำงานของเครื่องสูงสุด ทั้งในแง่ของความละเอียด และขนาด Bit ของสี และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความสามารถในการสแกนฟิล์ม
 

การดูแลรักษาเครื่องสแกนเนอร์

 1. ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยนำผ้าสะอาดไม่มีขนชุบน้ำหมาด ๆ มาเช็ดกระจกของเครื่องสแกนเนอร์ เช็ดเบา ๆ ระมัดระวังกระจกของเครื่องสแกนเนอร์เป็นรอย
 2. ปิดเครื่องสแกนเนอร์ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน
 3. ปัญหากระดาษติดเครื่องสแกนเนอร์อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง วิธีแก้ไขง่าย ๆ ก็คือ หากกระดาษติด พยายามอย่ากระชากกระดาษ ให้ใช้วิธีการค่อย ๆ ดึงกระดาษออก
 4. ควรเปิดใช้งานเครื่องสแกนเนอร์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นการใช้งานของเครื่องสแกนเนอร์
 5. หากกระจกเครื่องสแกนเนอร์มีรอยเปื้อน หรือสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกเล็กน้อยบนผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วเช็ดคราบบนกระจกออก

สรุป

แนวโน้มในอนาคตของเครื่องสแกนเนอร์ นอกจากจะถูกแทรกซึมด้วยกล้องดิจิตอล ที่จะเข้ามาทดแทนเครื่องสแกนเนอร์ในบางส่วน โดยเฉพาะในธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วในการบันทึกภาพแบบปัจจุบันทันด่วน เช่น สิ่งพิมพ์ ประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น

ติดต่อกับเรา Bangkok Scan ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการสแกนเอกสาร และระบบจัดเก็บเอกสาร เพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน