บริการบันทึกข้อมูล

เราให้บริการบันทึกข้อมูล และตรวจ QC ให้กับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วมากที่สุด

บริการบันทึกข้อมูล 2 รูปแบบ

ปฏิบัติงานที่หน่วยงานลูกค้า (Onsite Service)

คือ การให้บริการบันทึกข้อมูลภายในสถานที่ของลูกค้า โดยเราจะส่งเจ้าหน้าที่ และนำอุปกรณ์ไปติดตั้งภายในองค์กรของลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูล (เหมาะสำหรับองกรณ์ที่มีพื้นที่ และไม่สามารถนำข้อมูลออกมาบันทึกภายนอกได้)

ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ (Offsite Service)

เราจะนำเอกสารมาบันทึกข้อมูลที่บริษัท โดยเราจะจัดรถเข้าไปรับเอกสารที่องค์กรของลูกค้าเพื่อมาดำเนินการบันทึกข้อมูล เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทางเราจะจัดส่งเอกสารคืนลูกค้าตามเดิม มีการตรวจรับเอกสารและมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี

เราให้บริการบันทึกข้อมูล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนมากกว่า 10 ปี

ให้บริการส่วนงานราชการมากกว่า 10 ปี

เราได้รับความไว้ว่างใจจากหน่วยงานราชการมากกว่า 10 ปี ด้วยการให้บริการที่เป็นไปตามข้อกำหนด

ให้บริการบันทึกข้อมูล อย่างครบวงจร

บริการงานบันทึกข้อมูลแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งก่อนและหลังการบันทึกข้อมูล

บริการบันทึกข้อมูลแบบใดบ้าง?

บริการบันทึกข้อมูลอย่างมืออาชีพ เรา คือ ผู้ให้บริการบันทึกข้อมูลโดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี

 • บริการบันทึกข้อมูลเป็นรายแฟ้ม

 • บริการบันทึกข้อมูลแบบรายวัน และรายเดือน

 • บริการบันทึกข้อมูลทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว

 • บริการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการทำงานบันทึกข้อมูลเฉพาะงานได้

เทคโนโลยีเพื่อการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ

เราได้พัฒนาเทคนิคการบันทึกข้อมูล เพื่อช่วยให้การทำงานบันทึกข้อมูลนั้นถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด โดยระบบต่อไปนี้

 • ระบบ Double QC 
  ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ด้วยการ QC ถึง 200%
 • ระบบพิสูจน์อักษร

  เราใช้ระบบพิสูจน์อักษรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อช่วยในการ QC การบันทึกข้อมูลได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

ทำไม? ต้องใช้บริการบันทึกข้อมูลกับเรา

สิ่งสำคัญที่สุดที่เราตระหนักอยู่เสมอ คือความปลอดภัยของข้อมูลภายในเอกสารของลูกค้า เอกสารที่เป็นความลับจะไม่ถูกเผยแพร่

 • ระบบ Software และระบบ IT มีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อความรวดเร็ว และปลอดภัยของข้อมูล

 • ลดต้นทุนด้าน Software และ Hardware

 • เรามีเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญด้านการบันทึกข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

 • มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณภาพ

 • กำหนดระยะเวลาดำเนินงานอย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้าได้รับงานตรงตามเวลา

 • เจ้าหน้าที่ผ่านการทดสอบ และอบรมแบบมืออาชีพ

 • มีการรับประกันงานบันทึกข้อมูลนานถึง 1 ปี

งานบันทึกข้อมูลไว้ไจเรา

บริการบันทึกข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล