Home » บทความ » Bangkokscan ให้บริการบันทึกข้อมูลสำคัญในองค์กรของคุณ

Bangkokscan ให้บริการบันทึกข้อมูลสำคัญในองค์กรของคุณ

ยุคที่องค์กรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ยุคที่ข้อมูลในองค์กรมีจำนวนมหาศาล หลาย ๆ คนคงจะเคยได้ยินการพูดถึง Big Data กันมาไม่มากก็น้อย

Big Data คือ คลังข้อมูลขนาดใหญ่ การนำข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ มาผ่านการประมวลผล การวิเคราะห์ และแสดงผลด้วยวิธีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร รวมไปถึงข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการจัดการ

จากเดิมทีข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษ แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น การจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเดิม ๆ ก็ไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควร หลาย ๆ องค์กรจึงปรับเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบกระดาษไปเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่อยู่บนออนไลน์ในระบบจัดเก็บเอกสาร หรือในโปรแกรมต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการบันทึกข้อมูลโดยใช้พนักงานมาคีย์ข้อมูลให้นั่นเอง

สนใจบริการสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล โทร.02-551-2097 กด 601

บริการบันทึกข้อมูลของ Bangkokscan

พนักงานบันทึกข้อมูลจะทำการบันทึกข้อมูลแตกต่างกันออกไปตามเนื้องาน และต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอย่างละเอียด โดยหน้าที่นี้องค์กรส่วนใหญ่มักจะจ้างพนักงานที่เป็น Outsource มากกว่าจะเลือกใช้พนักงานประจำ เพื่อช่วยลดต้นทุน และยังได้ผู้เชี่ยวชาญงานด้านนี้จริง ๆ มาทำงาน

Bangkokscan เป็นผู้ให้บริการทั้งบริการสแกนเอกสาร บริการบันทึกข้อมูล รวมไปถึงให้บริการระบบจัดเก็บ จัดการเอกสารครบวงจร เราให้บริการบันทึกข้อมูลอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนส่งงานให้ลูกค้า ซึ่งเรามีพนักงาน และโปรแกรมตรวจสอบแบบทันสมัย พนักงานมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี

เราให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนรวมมากกว่า 500 องค์กร รวมถึงลูกค้ารายย่อยอีกมากมาย เพื่อให้งานที่ทำนั้นถูกต้อง และรวดเร็วตามกำหนดเวลามากที่สุด เราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล เริ่มบันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

รูปแบบการให้บริการบันทึกข้อมูลของ Bangkokscan

บริการบันทึกข้อมูลของ Bangkokscan แบ่งเป็นรูปแบบการให้บริการแบบภายในหน่วยงานของลูกค้าเอง และนำมาบันทึกที่หน่วยงานของเรา

1. ปฏิบัติงานที่หน่วยงานลูกค้า คือ การสแกนเอกสารในสถานที่ของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะนำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าไปสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของลูกค้า โดยการให้บริการแบบนี้เหมาะกับหน่วยงานที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำงาน และเอกสารโดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ไม่ให้อนุญาตนำออกสู่ภายนอกได้ เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานที่หน่วยงานของเรา คือ การสแกนเอกสาร โดยนำเอกสารมาสแกน และบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของเรา โดยทางหน่วยงาน จะจัดรถเข้าไปรับเอกสารเพื่อมาดำเนินการสแกน และบันทึกข้อมูล เมื่อดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะจัดส่งเอกสารกลับคืนลูกค้าตามสถานที่เดิมของเอกสารตามที่ตกลงกับลูกค้า

โดยสามารถให้บริการบันทึกข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเงิน หรือข้อมูลบัญชี รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร พนักงานทุกคนที่รับหน้าที่บันทึกข้อมูลได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่นำข้อมูลไปเผยแพร่

นอกจากบริการสแกนเอกสาร และบริการบันทึกข้อมูลแล้ว Bangkokscan ยังให้บริการโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อการบันทึกข้อมูลโดยเฉพาะของหน่วยงานนั้น ๆ ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก ISO หรือมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่มากกว่า 15 ปี

บริการบันทึกข้อมูลของเรา จะช่วยองค์กรของคุณลดปัญหาการจัดการบุคลากร เนื่องจากพนักงานบันทึกข้อมูลของเรามีความเชี่ยวชาญด้านการบันทึกข้อมูล ได้ผ่านการอบรม และทดสอบอย่างมืออาชีพ นอกจากนั้นองค์กรยังลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวเกี่ยวกับ Software และ Hardware หมดความกังวลว่าข้อมูลทั้งหมดจะตกหล่น เพราะเราใช้เทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณภาพ และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับข้อมูลของคุณโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลมาเป็นอันดับหนึ่ง

ติดต่อกับเรา Bangkok Scan ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการสแกนเอกสาร และระบบจัดเก็บเอกสาร เพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน

สรุป

หากองค์กรของคุณกำลังมองหาผู้ช่วยบันทึกข้อมูล Bangkokscan ยินดีให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับการจัดการเอกสารอย่างครบวงจร โทร. 02-551-2097 ต่อ 601