Our Client

ลูกค้าของเรา

Clients

เราให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน

จากการให้บริการมาตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี เราได้รับความไว้ใจจากลูกค้าทั้งจากภาครัฐ และเอกชน บริษัทชั้นนำต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการจากเรามากกว่า 100 แห่ง การันตีได้ว่าเราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

  • ● กองทุนการออมแห่งชาติ
  • ● สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • ● สำนักงานเลขาวุฒิสภา
  • ● การปะปาส่วนภูมิภาค
  • ● ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  • ● สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ● สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  • ● ส่วนราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  • ● กรมศิลปากร
  • ● กรมราชทัณฑ์
  • ● กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • ● มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ● มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ● กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง
  • ● กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • ● กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ● สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • ● สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ● องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา
  • ● องค์การเภสัชกรรม
  • ● กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  • ● การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • ● สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  • ● สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  • ● มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ● มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ● บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
  • ● กองบัญชาการกองทัพไทย
  • ● สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • ● สำนักการคลัง เมืองพัทยา
  • ● สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  • ● อื่น ๆ

บริษัทเอกชน องค์กร

 • ● บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
 • ● กองทุนประกันวินาศภัย
 • ● บริษัท แรบบิท ออโต้ คราฟท์ จำกัด
 • ● บริษัท ทริปเปิ้ล อี ไลท์ติ้ง จำกัด
 • ● บริษัท นูแมพ จำกัด
 • ● บริษัท อะเฮดออล จำกัด
 • ● บริษัท เป๊ปเปอร์มิ้นท์ เอเชีย จำกัด
 • ● บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
 • ● บริษัท รสา ทาวเวรอ์ จำกัด
 • ● บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ● บริษัท มาย เมกาพาร์ท จำกัด
 • ● ZEN
 • ● JBT
 • ● LINER CLASS CO.,LTD.
 • ● CANON
 • ● AFPPD
 • ● HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT A/S & CO KG. C/O LINER CLASS CO.,LTD.
 • ● Vertasoft Company Limited
 • ● Mahidol University
 • ● Assumption University
 • ● บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด
 • ● บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด
 • ● บริษัท ไร้แมน จำกัด
 • ● บริษัท พันเทวา จำกัด
 • ● บริษัท พี พลัส พี ริช จำกัด
 • ● บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
 • ● บริษัท นิวเทคโนโลยีอิยฟอร์เมชั่น จำกัด
 • ● บริษัท วีพี แอนด์ โค จำกัด
 • ● บริษัท พีเอสที ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
 • ● บริษัท NARA 9 จำกัด
 • ● บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
 • ● บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด
 • ● คริสตจักรไมตรีจิต
 • ● บริษัท เพาเวอร์ เฮ้าส์ อิเลคตริค จำกัด
 • ● B PLATFORM CO.,LTD
 • ● AT.Medizerva Co.,Ltd.
 • ● บริษัท ภาดีนาน (ประเทศไทย) จำกัด
 • ● สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ● บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • ● บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
 • ● บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ● สมาคมสโมสรนักลงทุน
 • ● บริษัท ไอที เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
 • ● บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ● สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ● บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ● บริษัท ไซน์ สตอรี่ จำกัด
 • ● บริษัท Vertasoft จำกัด
 • ● บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อ NETFLIX STUDIOS LLC.(THE STRANDED)
 • ● บริษัท พีพาร์ทเนอร์ แอสซิสแทน จำกัด
 • ● บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 • ● บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ● บริษัท เจบีที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
 • ● บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
 • ● บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ● บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท หมึกพิมพ์ เพรส จำกัด
 • ● สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • ● คลินิกทันตกรรม เดนทัล สเตชั่น
 • ● บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • ● บริษัท ช๊อปซีซั่น จำกัด
 • ● บริษัท อีเธียเรียล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ● บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • ● บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด(มหาชน)
 • ● บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด
 • ● บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
 • ● บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
 • ● บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
 • ● บริษัท ทัวร์ครับ.ซีโอ จำกัด
 • ● บริษัท คราฟท์สเคป จำกัด
 • ● บริษัท อาร์คทิก้า พลัส(ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด
 • ● บริษัท แอกซอน-เทค จำกัด
 • ● บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด
 • ● บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • ● YR TECH THAI CO.,LTD.
 • ● สมาคม สโมสรนักลงทุน
 • ● บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)
 • ● องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
 • ● บริษัท นีโอ 727 จำกัด
 • ● Panasonic Eco Solutions Sales (Thailand) Co., Ltd. (PESSTH)
 • ● บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ จำกัด
 • ● บริษัท เว็ลธ์ มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • ● บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ● บริษัท เอไอบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ● บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
 • ● สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ● บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • ● บริษัท โกรเฮ่(ประเทศไทย) จำกัด
 • ● บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ● Singapore International School of Bangkok
 • ● สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • ● เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้
 • ● อื่น ๆ

ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน

ให้บริการมานานกว่า 15 ปี มั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการและสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 062-695-1553