ลูกค้าของเรา Our Client

จากการให้บริการมาตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี เราได้รับความไว้ใจจากลูกค้าทั้งจากภาครัฐ และเอกชน บริษัทชั้นนำต่างๆ เข้ามาใช้บริการจากเรามากกว่า 100 แห่ง การันตีได้ว่าเราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ

 

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 • กองทุนการออมแห่งชาติ
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • การปะปาส่วนภูมิภาค
 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • ส่วนราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • กรมศิลปากร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักการคลัง เมืองพัทยา
 • อื่นๆ

บริษัทเอกชน องค์กร 

 • บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
 • กองทุนประกันวินาศภัย
 • บริษัท แรบบิท ออโต้ คราฟท์ จำกัด
 • บริษัท ทริปเปิ้ล อี ไลท์ติ้ง จำกัด
 • บริษัท นูแมพ จำกัด
 • บริษัท เป๊ปเปอร์มิ้นท์ เอเชีย จำกัด
 • LINER CLASS CO.,LTD.
 • บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด
 • บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท วีพี แอนด์ โค จำกัด
 • บริษัท พีเอสที ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท NARA 9 จำกัด
 • บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
 • บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด
 • คริสตจักรไมตรีจิต
 • บริษัท เพาเวอร์ เฮ้าส์ อิเลคตริค จำกัด
 • B PLATFORM CO.,LTD
 • บริษัท ภาดีนาน (ประเทศไทย) จำกัด
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • สมาคมสโมสรนักลงทุน
 • บริษัท ไอที เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท Vertasoft จำกัด
 • บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อ NETFLIX STUDIOS LLC.(THE STRANDED)
 • บริษัท พีพาร์ทเนอร์ แอสซิสแทน จำกัด
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจบีที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
 • บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท หมึกพิมพ์ เพรส จำกัด
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท ช๊อปซีซั่น จำกัด
 • บริษัท อีเธียเรียล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด
 • บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
 • บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ทัวร์ครับ.ซีโอ จำกัด
 • บริษัท คราฟท์สเคป จำกัด
 • บริษัท อาร์คทิก้า พลัส(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท แอกซอน-เทค จำกัด
 • บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด
 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • YR TECH THAI CO.,LTD.
 • สมาคม สโมสรนักลงทุน
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)
 • องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
 • บริษัท นีโอ 727 จำกัด
 • Panasonic Eco Solutions Sales (Thailand) Co., Ltd. (PESSTH)
 • บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ จำกัด
 • บริษัท เว็ลธ์ มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอไอบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • บริษัท โกรเฮ่(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Singapore International School of Bangkok
 • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้
 • อื่นๆ

ให้บริการมามากกว่า 10 ปี

มั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการและสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัด