Home » Archives for พฤศจิกายน 2022

พฤศจิกายน 2022

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับความสำคัญทางกฏหมายส่งผลอะไรกับองค์กรของคุณ

สัญญา หมายถึง หลักฐานที่เป็นหนังสือ และมีการลงลายลักษณ์อักษรครบถ้วนสมบูรณ์ โดยปกติสัญญานั้นจะมีผลบังคับใช้ทันที หรือตามเวลาที่กำหนดในสัญญา เช่น ก… Read More »เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับความสำคัญทางกฏหมายส่งผลอะไรกับองค์กรของคุณ