ทำไมต้องเปลี่ยน digital library

ทำไมต้อง…ห้องสมุดดิจิตอล?

ห้องสมุดเป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเข้ามาค้นหาความรู้ ซึ่งในสมัยโบราณจะสามารถพบห้องสมุดได้ในวัดหรือพระราชวังเท่านั้น ทำให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลภายในห้องสมุดได้ยากลำบากและไม่ทั่วถึง ในยุคถัดมาการให้บริการของห้องสมุดเริ่มแพร่หลายมากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดห้องสมุดขึ้นในทุกๆโรงเรียน หรือแม้แต่ห้องสมุดประชาชนตามอำเภอต่างๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ภายในห้องสมุดได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่การให้บริการห้องสมุดในลักษณะแบบนี้ยังคงมีปัญหาในการหาข้อมูลความรู้ภายในห้องสมุดหลายๆอย่าง เช่น กรณีห้องสมุดที่พื้นที่นี้มีหนังสือเล่มนี้ แต่ตามพื้นที่อื่นๆไม่มี ทำให้ผู้ใช้บริการจะต้องไปยังห้องสมุดที่มีหนังสือนั้นๆอยู่ หรือหากหนังสือนั้นเป็นหนังสือหายาก/หนังสืออนุรักษ์ การที่ผู้ใช้บริการจะใช้ข้อมูลภายในหนังสือเล่มนั้นบ่อยๆ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวหนังสือได้ เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆทั่วโลกมีความรวดเร็วและมีเสถียรภาพมากขึ้น การเข้าถึงทรัพยากรภายในห้องสมุดสามารถทำได้ง่ายขึ้น หลายๆหน่วยงานเริ่มหันเข้าสู่โลก Digital โดยมีการให้บริการห้องสมุดดิจิตอล(Digital Library) ในหลายๆห้องสมุด ทำให้ในปัจจุบันเราสามารถค้นหาข้อมูลภายในห้องสมุดได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งการเปิดอ่านเอกสาร ดูสื่อวีดิทัศน์ ค้นหาข้อมูลของหนังสือหายากต่างๆได้จากที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้ โดยในปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาใช้บริการสแกนเอกสารและจัดทำระบบการจัดเก็บเอกสาร ในยุคไทยแลนท์ 4.0 หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการสแกนเอกสารหรือบริการบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-971-2094,062-461-5593 ยินดีให้คำปรึกษา อ่านบทความเพิ่มเติม คลิกที่นี่