บริการบันทึกข้อมูลbarcode

การทำงานของ Barcode

Barcodeเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายๆองค์กรใช้กันรวมถึงองค์กรของเราที่นำเข้ามาใช้กับการรับสแกนเอกสารและบันทึกข้อมูลแล้วจัดจำแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่โดยความเป็นมาของบาร์โค้ดหรือรหัสแท่ง ใช้เครื่องหมายแทนข้อมูลที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้ ซึ่งบาร์โค้ดโดยแรกเริ่มใช้รูปแบบ บาร์ หรือ แท่งเป็นเส้นขนานหลายๆเส้น วางเรียงแบบเชิงเส้นซึ่งต่อมามีผู้พัฒนาทำบาร์โค้ดในรูปแบบต่างๆ เช่น QR Code, Data Matrix,EZcode ที่เราใช้กันในปัจจุบันเป็นต้น   หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการสแกนเอกสารหรือบริการบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-971-2094,062-461-5593 ยินดีให้คำปรึกษา อ่านบทความเพิ่มเติม คลิกที่นี่